Pamiętaj!

Rozpoczynaj poszukiwania od Katalogu online bibliotek UW

Kartoteka zbiorów dokumentów życia społecznego wydanych po 1945 roku – do chwili obecnej.

Kartoteka została skonstruowana na potrzeby Gabinetu Dokumentów Życia Społecznego BUW. Aktualnie kartoteka liczy około 4000 "haseł". Kartoteka jest stale uzupełniana i rozwijana, przewiduje się, że po uzupełnieniu kartoteka będzie zawierać około 6 000 pozycji.

Układ

Schemat kartoteki składa się z 22 działów (kategorii). W ramach kategorii dokonano dalszego podziału na grupy i podgrupy instytucji sprawczych (w ramach grup i podgrup zastosowano porządek alfabetyczny). W niektórych kategoriach podziały są czterostopniowe.

Przeszukiwanie kartoteki

Możliwe jest wyszukiwanie haseł w Kartotece DŻS. Aby przeszukać kartotekę naciśnij ctrl+F lub wybierz z menu przeglądarki opcję znajdź.