Kartoteka nabytków Gabinetu Rękopisów z lat 1945-2000

Kartoteka obejmuje opisy rękopisów nie wykazanych dotychczas w katalogach drukowanych. Opisy sporządzane na kartkach formatu międzynarodowego skrótowo charakteryzują zawartość rękopisu. Sygnatura, zgodna z pozycją inwentarzową jednostki, podana jest w prawym górnym rogu kartki.

Układ

Kart są ułożone w kolejności numerów inwentarzowych.

Indeksy

Dla usprawnienia korzystania z katoteki Gabinetu Rękopisów można korzystać z indeksów, w których karty podają hasło oraz numer inwentarzowy rękopisu. Indeksy zawierają również odsyłacze.

Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Katalogi rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie są cennym uzupełnieniem udostępnionej kartoteki Gabinetu Rękopisów BUW. Zostały udostępnione w e-bUW w formacie DjVu .

Dostępne są tomy od 1 do 8 wydane w latach 1963-1998, zawierające opisy rękopisów o numerach od 1 do 2513.