Uwaga!

Baza katalogów Gabinet Rycin pełni funkcję bazy archiwalnej i nie obejmuje całości zbioru. Podane informacje zawierają wiele nieścisłości, często są nieprecyzyjne i niezweryfikowane. W celu uzyskania prawidłowej i wyczerpującej informacji o szukanym obiekcie prosimy udać się do czytelni Gabinetu Rycin.

Katalogi Gabinetu Rycin

Katalogi kartkowe Gabinetu Rycin obejmują zbiory grafiki i rysunku pochodzące z XVI do XX w. w tym: ryciny luźne i w woluminach, rysunki artystyczne i architektoniczne. Najpełniej reprezentowane są wieki XVII i XVIII, przeważa twórczość artystów szkół zachodnioeuropejskich.

Karty katalogowe nie są jednorodne, jednak najczęściej znajdują się na nich następujące informacje: autor (imię i nazwisko, funkcja i daty życia), tytuł lub krótki opis prezentowanego wizerunku, nazwa i numer inwentarza. Katalogi dzielą się na kilka ciągów autorskich i przedmiotowych: