Pamiętaj!

Rozpoczynaj poszukiwania od Katalogu online bibliotek UW

Katalog kartkowy Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

Początki:

Towarzystwo Naukowe Warszawskie powstało w roku 1907, w zamierzeniach członków założycieli było ideową kontynuacją Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1800–1832) zlikwidowanego przez carat, w ramach represji po upadku powstania listopadowego. Od początku działalności TNW przykładało duże znaczenie do gromadzenia księgozbioru, który miał być przede wszystkim warsztatem pracy naukowej, wieloletnim kierownikiem biblioteki TNW był wybitny historyk Marceli Handelsman. Biblioteka TNW poniosła w czasie II wojny światowej znaczne straty, a później w czasach stalinowskiej reorganizacji nauki w roku 1952 Towarzystwo zostało zlikwidowane, a jego biblioteka wcielona do warszawskiej Biblioteki Polskiej Akademii Nauk. W roku 2006, kiedy, ze względów finansowych, warszawska Biblioteka PAN została zamknięta, księgozbiór TNW przekazany został Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Księgozbiór:

Księgozbiór TNW obejmuje publikacje z wielu dziedzin nauki, między innymi z zakresu literatury polskiej i obcej, wiedzy o języku (gramatyki, słowniki, rozprawy językoznawcze), pedagogiki, historii (w tym publikacje źródłowe), filozofii, polityki, teologii, geografii, statystyki, ekonomii, medycyny, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynierii. Jest w przeważającej części zbiorem publikacji dziewiętnastowiecznych (według obowiązującej w BUW definicji zbiorów XIX wieku, do których zalicza się publikacje wydane od 1801 do końca roku 1918). Powstał on w znacznym stopniu dzięki darom osób prywatnych – uczonych, bibliofilów, pracowników wolnych zawodów. Duża część książek nosi znaki własnościowe swoich pierwotnych posiadaczy, przez co daje możliwość wejrzenia w historię życia umysłowego Stolicy przełomu wieków XIX i XX. Znajdziemy tu m. in. dary profesorów Szkoły Głównej i Uniwersytetu Warszawskiego – Teodora Dydyńskiego, Atoniego Białeckiego, Edwarda Lotha; znanego historyka Aleksandra Kraushara, Henryka Wohla – uczestnika powstania styczniowego, później wieloletniego zesłańca, w końcu wytrawnego zbieracza rzadkich wydań odnoszących się do historii Polski.
Księgozbior TNW liczy 13 043 pozycje inwentarzowe, udostępnianie odbywa się wyłącznie prezencyjnie. Wraz z księgozbiorem BUW przejęła też katalog kartkowy, w którym sygnatury poprzedzone są znakami literowymi „T”.

Opis na karcie katalogowej

Opis katalogowy TNW najczęściej zawiera następujące elementy:

Sygnatury

Na kartach katalogowych występuje jeden rodzaj sygnatury (podane zawsze w prawym, górnym rogu). Przy zamawianiu danej pozycji należy podać wszystkie znaki sygnatury, np.: T.10303.