Pamiętaj!

Rozpoczynaj poszukiwania od Katalogu online bibliotek UW

Katalog mikroform: mikrofilmów i mikrofisz

Katalog mikroform zawiera opisy katalogowe mikroform: mikrofilmów i mikrofisz, wykonanych z oryginałów znajdujących się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i kopie mikrofilmów z innych bibliotek oraz publikacji gromadzonych w bibliotece tylko w tej formie.

Wydawnictwa ciągłe

Katalog tytułowy o układzie alfabetycznym.

Druki zwarte XIX-XX wieku

Katalog tytułowy o układzie alfabetycznym.

Zbiory specjalne - stare druki

Katalog ułożony w dwóch ciągach alfabetycznych:

Zbiory specjalne - muzykalia

Katalog ułożony w dwóch ciągach alfabetycznych:

Zbiory specjalne - rękopisy

Katalog ułożony w kilku ciągach:

Zbiory specjalne - inne

Zbiory kartograficzne, kalendarze i inwentarze oraz DŻS stanowią odrębne ciągi.