Jak korzystać z Cyfrowych Katalogów Kartkowych BUW

Każdy z wyżej wymienionych zeskanowanych katalogów kartkowych BUW stanowi oddzielną bazę, w której odzwierciedlono rzeczywisty układ katalogu - zarówno podział na skrzynki katalogowe, jak również kolejność kart katalogowych w skrzynkach.

Do poruszania się po strukturze skrzynek katalogowych służy drzewko znajdujące się po lewej stronie okna bazy - zawiera ono listę skrzynek katalogowych z zakresami literowymi.

Istnieje możliwość zdefiniowania liczby wyświetlanych na jednym ekranie kart katalogowych.

Do przeglądania kart katalogowych w skrzynce katalogowej używa się przycisków służących do przechodzenia o określoną liczbę kart w przód lub w tył od ostatniej wyświetlonej karty katalogowej.

Każdą z kart katalogowych można powiększyć poprzez kliknięcie na nią. Karta zostanie wyświetlona w nowym oknie.

Za pomocą rewersu elektronicznego można zamówić do czytelni lub wypożyczalni (druki wydane po 1951 roku) pozycję z katalogów kartkowych. Należy przepisać do formularza zamówienia dane bibliograficzne książki lub czasopisma. Do złożenia zamówienia potrzebna jest ważna karta biblioteczna.

Wydawnictwa zawarte (książki) i wydawnictwa ciągle (czasopisma) wydane w latach 1801-1918, przechowywane w Magazynie BUW udostępniane są wyłącznie na terenie Czytelni Zbiorów XIX Wieku.

Pamiętaj!

Rozpoczynaj poszukiwania od Katalogu online bibliotek UW.

Zawsze zaczynaj poszukiwania od Katalogu online bibliotek UW, gdyż tylko on zawiera aktualne informacje o lokalizacji książki w Bibliotece, sygnaturach WD egzemplarzy znajdujących się w Wolnym Dostępie oraz statusach książek (udostępniana tylko na miejscu, wypożyczona itd.). Katalogi kartkowe nie zawierają powyższych informacji.

Informacje o projekcie Cyfrowe Katalogi Kartkowe BUW

Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

W ramach projektu zostały udpostępnione online:

Karty katalogowe są prezentowane jako pliki graficzne JPG zapisane w skali szarości, w rozdzielczości 200 dpi.

Deklaracja dostępności